Zebrania z rodzicami

Dnia 5 września (wtorek) o godzinie 15.30 odbędzie się zebranie ogólne dla rodziców dzieci z grupy:
I Baloniki
V Mali Kolarze
VI Sportowe Duszki.
Dnia 6 września (środa) o godzinie 15.30 odbędzie się zebranie ogólne rodziców dzieci z grupy:
II Bieguski
III Skoczki
IV Akrobaci
VII Futboliści.
Po zebraniu ogólnym odbędą się zebrania grupowe (godz.16) w poszczególnych salach.