Personel

Dyrektor Ilona Zawadzka 

Wicedyrektor Ewa Banaś

Kadra pedagogiczna:

Małgorzata Bidny, Paulina Błądek, Kornelia Buda, Karolina Falińska-Krakowiak, Mariola Hoffmann, Agata Kubiak-Grabowska, Bożena Kurpios, Jolanta Lodzińska, Małgorzata Oziembłowska, Iwona Pawłowska, Ewa Przybylska, Łukasz Rogula, Beata Rzeszowska, Violetta Sztogryn, Anna Toruńska, Anna Wysocka

Pracownicy administracji:

Małgorzata Burchot

Bożena Elwartowska

Pracownicy obsługi:

Barbara Adamska, Beata Bartoszewicz, Aneta Kurowska, Danuta Labut, Jolanta Mikuła, Elżbieta Nowacka, Ilona Ostafińska, Wanda Pajewska, Kazimierz Patera, Dorota Piórkowska, Monika Rzepka, Renata Starnowska, Partycja Włodarczyk

Grupy

Grupa I „Baloniki” – dzieci trzyletnie

Nauczycielki:Ewa Banaś, Kornelia Buda, Ilona Zawadzka

Pomoc nauczyciela: Beata Bartoszewicz

Woźna oddziałowa: Ilona Ostafińska

Grupa II „Bieguski” – dzieci czteroletnie

Nauczycielki: Agata Kubiak-Grabowska, Iwona Pawłowska

Pomoc nauczyciela: Magdalena Rudzka

Woźna oddziałowa: Anna Skupień

Grupa III  „Skoczki” – dzieci pięcioletnie

Nauczycielki: Małgorzata Bidny, Bożena Kurpios

Woźna oddziałowa: Aneta Kurowska

Grupa IV „Akrobaci” – dzieci pięcioletnie

Nauczycielki: Jolant Lodzińska, Beata Rzeszowska

Woźna oddziałowa: Dorota Piórkowska

Grupa V „Mali Kolarze” – dzieci sześcioletnie

Nauczycielki: Violetta Sztogryn, Anna Toruńska

Woźna oddziałowa: Renata Starnowska

Grupa VI„Sportowe Duszki" – dzieci sześcioletnie

Nauczycielki: Mariola Hoffmann, Ewa Przybylska

Woźna oddziałowa: Wanda Pajewska

Grupa VII "Futboliści" - dzieci sześcioletnie

Nauczycielki: Paulina Błądek, Anna Wysocka

Pomoc nauczyciela: Barbara Adamska

 

Rada rodziców

Przewodnicząca:  Magdalena Wereszczyńska

Sekretarz: Joanna Szczepura

Skarbnik:  Magdalena Wereszczyńska