Personel

Dyrektor Ilona Zawadzka 

Wicedyrektor Ewa Banaś

Kadra pedagogiczna:

Małgorzata Bidny, Kornelia Buda, Adrian Czerwieniec, Karolina Falińska-Krakowiak, Mariola Hoffmann, Paulina Kubicka, Ewelina Kutna-Czernik, Bożena Kurpios, Jolanta Lodzińska, Małgorzata Oziembłowska, Iwona Pawłowska, Ewa Przybylska, Łukasz Rogula, Beata Rzeszowska, Violetta Sztogryn, Anna Toruńska, Anna Wysocka

Pracownicy administracji:

Małgorzata Burchot

Bożena Elwartowska

Pracownicy obsługi:

Barbara Adamska, Beata Bartoszewicz, Eugenia Jasiak, Aneta Kurowska, Danuta Labut, Elżbieta Nowacka, Ilona Ostafińska, Alicja Pajewska, Wanda Pajewska, Kazimierz Patera, Dorota Piórkowska, Monika Rzepka, Anna Skupień, Renata Starnowska

Grupy

Grupa I „Baloniki” – dzieci trzyletnie

Nauczycielki:Ewa Banaś, Iwona Pawłowska, Ilona Zawadzka

Pomoc nauczyciela: Beata Bartoszewicz

Woźna oddziałowa: Ilona Ostafińska

Grupa II „Bieguski” – dzieci czteroletnie

Nauczycielki: Małgorzata Bidny, Bożena Kurpios

Woźna oddziałowa: Aneta Kurowska

Grupa III  „Akrobaci” – dzieci czteroletnie

Nauczycielki: Jolanta Lodzińska, Beata Rzeszowska

Woźna oddziałowa: Dorota Piórkowska

Grupa IV „Mali Kolarze” – dzieci pięcioletnie

Nauczycielki: Ewelina Kutna-Czernik, Violetta Sztogryn

Woźna oddziałowa: Renata Starnowska

Grupa V „Sportowe Duszki” – dzieci pięcioletnie

Nauczycielki: Mariola Hoffmann, Ewa Przybylska

Woźna oddziałowa: Wanda Pajewska

Grupa VI„Futboliści” – dzieci pięcioletnie

Nauczycielki: Paulina Kubicka, Anna Wysocka

Pomoc nauczyciela: Danuta Labut

Woźna oddziałowa: Barbara Adamska

Grupa VII "Skoczki" - dzieci sześcioletnie

Nauczycielki: Kornelia Buda, Anna Toruńska

Pomoc nauczyciela: Anna Skupień

 

Rada rodziców

Przewodnicząca:  Magdalena Wereszczyńska

Sekretarz: Joanna Szczepura

Skarbnik:  Magdalena Wereszczyńska