hymn przedszkola

Kiedy rano wstaję, słońce mocno świeci,

Jem zdrowe śniadanie i biegnę do dzieci.

Bo „Mały Sportowiec”, to moje przedszkole,

Sportowe zabawy, zdrowe serce moje.

 

Tu w naszym przedszkolu, są środy sportowe,

Więc nasze serduszka, są mocne i zdrowe.

Ćwiczymy codziennie przysiady i skłony,

Ciała mamy prężne, a serca jak dzwony. 

sport

MAŁY SPORTOWIEC – to specyficzne przedszkole, jedyna w naszym mieście publiczna placówka o charakterze sportowym.

 

W przedszkolu zatrudniony jest nauczyciel wychowania fizycznego, który prowadzi zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej. Każdy przebywający u nas przedszkolak ma zapewnione warunki do wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju fizycznego.

Edukacja regionalna i turystyka to zadania priorytetowe ujęte w wieloletnim programie naszych działań.

Od wielu lat należymy do Wrocławskiej Sieci Przedszkoli Promujących Zdrowie.

 

W ramach hasła „Bawimy się zdrowo – na sportowo” organizujemy:

 • pasowanie na „Małego Sportowca”;

 • popołudniowe zabawy sportowe z udziałem rodziców, opiekunów;

 • „Mali i duzi zawodnicy na start”, czyli konkursy, gry i zabawy rodzinne;

 • „Olimpiadę Sportową".

Ponadto:

 • organizujemy spotkania ze znanymi sportowcami – naszymi gośćmi byli między innymi: Renata Mauer-Różańska, Rafał Kubacki, Józef Tracz, Paweł Rańda, Damian Janikowski, Oliwia Jabłońska;

 • organizujemy wyjścia na obiekty oraz imprezy sportowe;

 • bierzemy udział w kampaniach zdrowotnych organizowanych przez Wydział Zdrowia.